Produkter

Produkter

Et bredt spekter fra tre til stål

Produkter


Salg og oppsetting av brurekkverk og autovern.


Utfører også peling og montering.


Tar oppdrag for stat, kommune, entreprenører og privatpersoner på sør-, øst- og vestlandet.


God service.


Vi er godkjent som forhandler for Vik Ørstas produkter. Dette gjør at vi eventuelt kan bestille spesielle tilpassede produkter direkte fra produsent. Vi får produktene raskt levert på oppdragstedet.


Våre rekkverksrigger gjør at vi kan montere hele året uavhengig av frost og tele i bakken.


I forbindelse med oppsetting av brurekkverk har vi utviklet en spesialboremaskin for boring av fire hull parallelt, noe som medfører stor nøyaktighet og effektiv produksjon.